Aktuální informace pro školní rok 2018/2019:
 


Přání

Termíny dnů otevřených dveří 2018/2019

14. 11. 2018
5. 12. 2018
23. 1. 2019


vždy od 13:00 do 17:00 (v případě domluvy lze navštívit školu i v jiném termínu)

25. října 2018 pořádala naše škola ve spolupráci se Sdružením slezsko-německých přátel Hlučínska v Hlučíně, z. s.
soutěž ve čtení německých textů: "Komm, Bücherwurm!" (Pojď, knihomole!).

Soutěž byla tříkolová, v každém kole si žáci vyberou pasáže z několika textů, tematicky rozdělených.

V kole prvním měli za úkol předčítat úryvky pověstí, ve druhém (29. 11.) budou číst úryvky bajek
a ve třetím (14. 12.) příběhy klasiků.

Naše studentky druhého ročníku se prezentovaly velmi dobře. Petra Kudlová se umístila na místě prvním, Kristýna Holá na druhém a Andrea Kaňoková na třetím.

Všem blahopřejeme a přejeme další úspěchy!

Kateřina Špilháčková
Soutěž NJ 1

Dne 21. listopadu se naši studenti I. a II. ročníku zúčastnili 3. ročníku Soutěže v německém jazyce "Berühmte deutsche Persönlichkeiten",
kterou pořádal Slezský německý spolek v Opavě
ve spolupráci se Soukromou střední školou podnikatelskou v Opavě.
Petra Kudlová a Michal Kudla z 1. ročníku
prezentovali Anne Frankovou, Martin Rybář
a Sandra Sušovská si vybrali autorku románu Heidi, děvčátko z hor Johannu Spyri.
Natálie Ovšanková s Nicolasem Štiborem
(umístili se na 4. místě)pak představili život a dílo německého malíře Franze Marca. Všichni si vedli
velice dobře a jelikož s němčinou někteří teprve tento rok začali, byli pochváleni hlavně za odvahu a snahu.

Přejeme další úspěchy!
Soutěž NJ 2

Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

 • Pro všechny maturitní obory není třeba lékařské prohlídky.
 • Pro školní rok 2019/2020 se v prvním kole přijímacího řízení konají přijímací zkoušky pro přijetí na obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou celostátně formou písemného testu z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika.

 • Vzorové testy jsou ke stažení zde (http://www.cermat.cz/testy-radny-termin-2016-1404035337.html)
 • Škola hodnocení jednotné zkoušky zapracuje v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení  uchazečem (dle platné vyhlášky).
 • Dále uchazeči absolvují motivační pohovor a ústní osobnostní test studijních předpokladů (doporučená účast rodičů).
 • Zásadním kritériem pro přijetí uchazeče je prokazatelný zájem o studium
  a výsledek ústního pohovoru.
  Chování žáka v 8. a 9. třídě ZŠ musí být hodnoceno stupněm velmi dobře.
 • Výsledky přijímacího řízení budou předány uchazečům ihned po ukončení řízení.
 • Přihlášku ke studiu lze doručit na formuláři pro státní školy nejpozději do 1.3.2019 (pro první kolo).
  Pro dálkové a distanční studium použijte elektronickou přihlášku. (doporučujeme přihlásit se na 2. kolo, které je bez přijímacích zkoušek, uveďte prosím do poznámky)

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/19

Na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky a školní části přijímacího řízení, která proběhla 30.4.2018 byli přijati všichni uchazeči do denního studia oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

Soutěž v německém jazyce: Berühmte deutsche Persönlichkeiten

28. listopadu 2016 v 8:30 hodin se konala soutěž v němčině pro studenty středních škol nazvaná „Berühmte deutsche Persönlichkeiten“, kterou pořádal Slezský německý spolek Opava ve spolupráci s Obchodní akademií a Střední odbornou školou logistickou Opava.

NJ soutěž

Soutěže se zúčastnili vybraní žáci naší školy:
Naši studenti si vedli moc dobře a na to, že s němčinou začali někteří teprve loni v září,
zvládli dlouhé povídání v německém jazyce velmi pěkně.

Úkolem žáků v soutěži bylo zpracovat desetistránkovou prezentaci na téma německé známé osobnosti,
což pro začátečníky skutečně není jednoduché!
Všichni dostali pamětní listy a drobné ceny.
Všem blahopřejeme a přejeme další úspěchy!


Návštěva starosty města Klimkovic
Ing. Zdeňka Husťáka
na slavnostním zahájení školního roku 2015/16.
Starosta města Klimkovice


O škole

Budova

Škola působila v letech 1991 - 2012 v Bílovci jako Střední škola podnikatelská Bílovec s.r.o.

Od roku 2013 působí již v Klimkovicích pod novým názvem
Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o.

Soukromá škola s více než 20 letou tradicí
a zkušenostmi !

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Střední škola podnikatelská Klimkovice s.r.o (dále jen "škola"), se sídlem Komenského 112, Klimkovice, 742 83, IČO: 25372351 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud škola zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od školy informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných školou;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané školou jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů školou;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) škole
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední škola podnikatelskou Klimkovice s.r.o :

Mgr. Filip Novák
kontakt.: f.novak@soukroma-oa-opava.cz

Nabízíme:

4-leté denní studium - vhodné i pro zájemce
s nedokončeným středoškolským vzděláním:

Zaměření:

Podnikání v oborech wellness a lázeňství(obor 63-41-M/01)
Management obchodního podnikání (obor 63-41-M/01)
Informatika a počítačový design (obor 63-41-M/01)

Možnost studia podle individuálního vzdělávacího plánu
(docházka jako u dálkového studia)!

Za určtých podmínek nástup i do vyšších ročníků.

Přijímáme i absolventy rodinných  a obchodních škol.

Žáci

 

3-leté dálkové studium - pro absolventy učilišť:

- Podnikání (64-41-L/51)

Studium je zaměřeno na předměty ekonomického charakteru.

Všechny 3 a 4 leté obory lze studovat i distanční formou studia (e-learning).

Možnost získání stipendia

studenti denního studia mohou získat prospěchové stipendium:

Studenti s prospěchem do 1.0 - 600,- Kč měsíčně
Studenti s prospěchem do 1.25 - 400,- Kč měsíčně
Studenti s prospěchem do 1.5 - 200,- Kč měsíčně

Výše stipendia je závislá vždy na pololetní klasifikaci.
Studentům, kteří nastupují do 1. ročníku lze uznat i prospěch ze ZŠ.

Pro denní obory je školné  6.000,- Kč ročně v pěti splátkách.

Od září 2018 pro obor Podnikání je školné 12 000 Kč ročně ve dvou splátkách.

Od září 2018 pro studium dle IVP je školné 12 000 Kč ročně ve dvou splátkách.

Dálkové studium je organizováno v odpoledních hodinách 1-2x týdně

Pro studium v distanční formě studia je školné 18 000 Kč ročně
ve dvou splátkách.

(výše splátky školného je možné po dohodě upravit).